Kesähuvila kabinettet

Kesähuvila kabinettet

Villa Sandviken är en av de första företrädarna i Finland som influerats av villakulturen i Sverige. Då den privata användningen av villan slutade 1880, blev detta en livlig plats för sociala sammankomster, dit societeten kom att visa upp sig och njuta av olika sommarfestligheter i parken. Villan blev hela stadens egen villa.

Kesähuvila som är inredd i gustaviansk stil är en hyllning till villatraditionerna. Dess tapeter är en nyproduktion av väggpapper från 1800-talet. Affärshemligheter som talas i detta utrymme sprider sig inte utanför dessa tunga dörrar.

• 25 m²

• 6+1 kundplatser

• Diplomatbord

• Stora rottingstolar